"โลโก้ไม่ใช่แค่สวย แต่ต้องสะท้อนแบรนด์คุณ"

เมื่อโลโก้เป็นมากกว่าภาพสัญลักษณ์ แต่เป็นอัตลักษณ์ เราจึงใส่ใจ

งานโลโก้เป็นงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ในศาสตร์ต่างๆหลายแขนง ทั้งจิตวิทยา, ทฤษฎีสี, รูปแบบอักษร, การวางองค์ประกอบภาพ, กฎหมาย ฯลฯ

เมื่อโลโก้ไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ เราจึงให้ความสำคัญ เพื่อให้เกิดภาพจำแบรนด์ในระยะยาว งานโลโก้แต่ละชิ้นจึงต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวธุรกิจ วิสัยทัศน์ของแบรนด์ สโลแกน ความเชื่อของแบรนด์นั้นๆ สิ่งที่แบรนด์นั้นมอบให้กลับลูกค้า รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าของแบรนด์คือใคร เพื่อให้งานดีที่สุด เพราะเราเชื่อว่า "งานที่ดีที่สุด เกิดจากความใส่ใจ"

Package

Package A
 • ออกแบบ 2 แบบ
 • แก้ได้ 3 ครั้ง
 • รับไฟล์สกุลต่างๆ
 • พร้อมระบุค่าสี
Package B
 • ออกแบบโลโก้ 3 แบบ
 • นามบัตร 2 แบบ
 • แก้ได้ 3 - 5 ครั้ง
 • รับไฟล์สกุลต่างๆ
 • พร้อมระบุค่าสี
Package C
 • ออกแบบโลโก้ 3 แบบ
 • Facebook 2 แบบ
 • แก้ได้ 3 - 5 ครั้ง
 • รับไฟล์สกุลต่างๆ
 • พร้อมระบุค่าสี
Package D
 • ออกแบบโลโก้ 3 แบบ
 • นามบัตร 2 แบบ
 • Facebook 2 แบบ
 • นามบัตร 100 ใบ
 • แก้ได้ 3 - 6 ครั้ง
 • รับไฟล์สกุลต่างๆ
 • พร้อมระบุค่าสี