Tag: ประเภทเว็บไซต์

มาดูกันว่า เว็บไซต์มีกี่ประเภท มีอะไร สร้างยังไงกันบ้าง!

ก่อนที่จะสร้างเว็บไซต์ ก็ต้องเรียนรู้ประเภทของเว็บไซต์ และศึกษาขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ให้ดี ๆ เช่นกัน เราต้องถามตัวว่า เราอยากสร้างเว็บไซต์แบบไหน