Tag: วิธีทำ backlink

Backlink คืออะไร แล้วสำคัญต่อการทำเว็บไซต์ขนาดไหน?

backlink คือ ลิงค์ที่มีการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น ๆ กลับมาสู่ที่เว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นลิงค์ที่เว็บไซต์นั้นได้มีการสร้างลิงค์ให้ หรือเป็นการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ