Tag: เครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์

Google Search Console เครื่องมือดูแลเว็บไซต์ ที่คนทำ SEO ห้ามพลาด

Google Search Console เครื่องมือฟรีจากทาง Google ที่เปิดให้ผู้ทำเว็บไซต์ใช้บริการ ในการตรวจสอบคุณภาพ และประสิทธิภาพของเว็บไซต์ รวมไปถึงยังเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องตามจุดต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราได้อีกด้วย นอกจากนี้Google Search Console ยังเป็นเครื่องมือ ที่สามารถตรวจสอบอันดับค่าเฉลี่ย และผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้อีกด้วย ซึ่งGoogle Search Console ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับคนที่ทำเว็บไซต์จริง ๆ