Tag: Category vs Tag

Category vs Tag ต้องเลือกใช้ให้ถูก ช่วยอันดับเว็บไซต์ขยับ

Category vs Tag เป็นตัวช่วยในการจัดหน้าเว็บไซต์ หรือจัดกลุ่มคอนเทนต์บนเว็บไซต์ ให้เป็นระเบียบ และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และป้ายกำกับ ที่ช่วยอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของคอนเทนต์ หรือโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา โดยจะใช้คำอธิบายที่เฉพาะเจาะจง