Tag: google sitelinks

Google Sitelinks ตัวช่วยเพิ่มความเด่นให้เว็บไซต์

Google Sitelinks มีความสำคัญต่อการทำ SEO เป็นอย่างมาก เพราะการทำไซต์ลิงก์ จะช่วยเพิ่มอัตราการคลิก หรือ CTR ให้กับเว็บไซต์ได้ อีกทั้งการทำไซต์ลิงก์ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ และ Google ด้วย ทำให้เว็บไซต์ของเราถูกเลือกให้แสดงบนหน้าการค้นหาในอันดับต้น ๆ ได้