Tag: meta tag คือ

เขียนให้ถูก เขียนให้ดี Meta tag ช่วยเพิ่มอันดับบน Srearch Engine

การทำ SEO เพื่อให้เว็บไซต์ประสบความสำเร็จ ก็มีหลากหลายขั้นตอน แต่สิ่งที่ต้องรู้อีกหนึ่งขั้นตอนในการทำ นั้นก็คือ Meta Tag ตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าสำคัญต่อการทำ SEO ไม่น้อยกว่า ขั้นตอนอื่น ๆ