Tag: Organic Traffic

Organic Traffic มาเพิ่มยอดผู้เข้าชมให้กับเว็บไซต์ ถ้าไม่อยากอันดับตก

Organic Traffic ยอดการเข้าถึงเว็บไซต์จากการคลิก โดยจะนับจากจำนวนการเข้าถึงของผู้เข้าชม ที่ค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine แล้วเจอเว็บไซต์ของเรา และยังรวมไปถึง จำนวนหน้าที่ผู้ค้นหากดคลิกเข้ามาเลือกชม หรือรวมไปถึงระยะเวลาที่ผู้ค้นหาเข้ามาชมเว็บไซต์ของเรา ว่ามีระยะเวลาเท่าไหร่ด้วย