Tag: pagespeed seo

Pagespeed ปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าอยากให้เว็บไซต์ติดอันดับ

หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้จักกับ Pagespeed ที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการทำ SEO เนื่องจาก Pagespeed เป็นหลักการหลัก ๆ ของ google ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดคุณภาพความเร็วของเว็บไซต์ถ้าได้คะแนนมาเท่าไหร่ ก็จะส่งผลต่ออันดับเว็บไซต์มากขึ้นเท่านั้น