Tag: Sitemap

ทำความรู้จัก Sitemap ตัวช่วยนำทาง ที่มีความสำคัญต่อการทำ SEO

Sitemap หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักกันว่าแผนผังเว็บไซต์ หรือแผนที่เว็บไซต์ คือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่จะช่วยนำทาง เป็นไกด์ หรือเปรียบเสมือนปกสารบัญที่จะช่วยอธิบายโครงสร้างของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ค้นหา หรือผู้เข้าชมสามารถรับรู้ได้ว่าเว็บไซต์ของเรามีรูปแบบโครงสร้างเป็นอย่างไร เว็บไซต์ของเรามีหน้าไหนบ้างที่ผู้ค้นหาสามารถเลือกชมได้