Tag: Topical Content

เรียนรู้การทำคอนเทนต์แบบ Topical Content ถ้าอยากเพิ่มยอดผู้เข้าชมต้องห้ามพลาด!

Topical Content เป็นคอนเทนต์ที่อิงตามกระแส หรือเป็นคอนเทนต์แบบ Real time นั่นเอง เป็นคอนเทนต์ที่จัดทำขึ้นมาโดยการอิงกระแส หรือสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม หรือพูดถึงในขณะนั้น ที่คนส่วนใหญ่ให้ความนิยมกัน