Tag: website ranking

7 ข้อห้าม ! ถ้าไม่อยากทำให้ อันดับเว็บไซต์ ลดลง

การทำเว็บไซต์ โดยการคำนึงถึงหลักการวิธีการทำ SEO ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะช่วยทำให้เว็บไซต์ติดอันดับอยู่เสมอ ๆ แต่ถ้าเราทำเว็บไซต์โดยไม่คำนึงถึงหลักการทำ seo หรือทำผิดหลักก็จะส่งผลทำให้ อันดับเว็บไซต์ ลดลงได้